Lớp Tập huấn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính (01/10/2017)

           Từ ngày 28/9/2017 đến ngày 29/9/2017, tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn về quy trình dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích cho đại diện lãnh đạo các sở, ngành các huyện thành phố thị xã, cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Toàn cánh lớp học

         Thực hiện Công văn số 775/STP-KSTTHC ngày 22/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, Thanh tra tỉnh đã cử cán bộ đang thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tham gia lớp bồi dưỡng.

          Buổi tập huấn giúp cán bộ, công chức đang thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC sẽ tăng cường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, thực hiện đảm bảo quy định, thống nhất giữa nhà cung cấp dịch vụ với các cơ quan thực hiện TTHC để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích./.

Mã Thị Điệp

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao