Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2017 (15/09/2017)

            Ngày 07/9/2017, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã cử 02 đồng chí là Lãnh đạo Văn phòng và cán bộ làm công tác tham mưu về cải cách hành chính của cơ quan tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính do Sở Nội vụ tổ chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính  Thái Nguyên. Tham dự lớp học còn có các lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn được phân công tham mưu công tác CCHC; các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa” của các sở, ngành, UBND cấp huyện trực thuộc tỉnh.

Toàn cảnh lớp học

 

           Trong 03 ngày học, các giảng viên đã  truyền đạt một số nội dung về triển khai công tác CCHC tại địa phương như: Xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm; bố trí nguồn lực triển khai các nhiệm vụ; hướng dẫn, đôn đốc triển khai kế hoạch CCHC; triển khai thí điểm; ứng dụng công nghệ thông tin, ISO trong hoạt động, xây dựng cơ sở dữ liệu về CCHC để phục vụ công tác quản lý thực trạng nền hành chính; nguồn lực đáp ứng yêu cầu của CCHC...

           Lớp bồi dưỡng đã trang bị kiến thức cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính và các cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” thuộc các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ CCHC đạt hiệu quả./.

Mã Thị Điệp

 

 

 

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao