Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I năm 2019 (28/04/2019)

         Từ ngày 16-25/4/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I năm 2019. Tham dự có 90 đảng viên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

          

         Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I năm 2019

          Tham dự lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị các đồng chí đảng viên mới được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đảng... Đồng thời cũng giúp cho các đồng chí đảng viên mới nhận thức được vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng sự lãnh đạo của Đảng, nhất là vai trò của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của người đảng viên nói chung, đặc biệt là trong tình hình hiện nay.

           Thông qua học tập, từng đồng chí đảng viên mới thêm nâng cao giác ngộ chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng các mạng của Đảng, từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, nêu cao vai trò, trách nhiệm, của người đảng viên trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19./.

Nguyễn Năng Khánh

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao