Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (30/10/2018)

           Ngày 26/10/2018, tại Tòa nhà Trụ sở đa cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và công nghệ đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.

Toàn cảnh lớp học

           Nội dung của buổi học tập chung chủ yếu vào giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn xây dựng quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để thực hiện xây dựng áp dụng tai cơ quan, đơn vị.

        Chương trình tập huấn đã giúp các học viên có thêm những hiểu biết về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, nắm bắt được những kỹ năng để chuyển đổi từ HTQLCL từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 để chủ động trong việc chuyển đổi tại cơ quan đơn vị./.

Nguyễn Thị Tiếp

 

 

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao