Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ công việc (24/06/2019)

          Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2019 và Kế hoạch số 19/Kh-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019”. Ngày 19/6/2019 tại Hội trường Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ.

           Tham gia lớp bồi dưỡng gồm: Chuyên viên Phòng Nội vụ  theo dõi công tác văn thư, lưu trữ; cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ; Công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành và các tổ chức trực thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

         Nội dung tập trung vào việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện một số văn bản mới của Trung ương và của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức; tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử đối với công chức, viên chức.

          Ngoài các nội dung được bồi dưỡng theo “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý văn bản, lập hồ sơ và công tác lưu trữ” do UBND tỉnh phê duyệt, các học viên còn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những tình huống xử lý công việc trong thực tiễn. Lớp bồi dưỡng đã giúp cho các học viên hiểu được phương pháp lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan để từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công việc của cá nhân được giao cũng như công việc của cơ quan, đơn vị./.

Đỗ Thanh Huyền

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao