Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (25/09/2019)

 

           Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, sáng ngày 18/9/2019, Đoàn Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh đã kiểm tra tại Thanh tra tỉnh do đồng chí Trần Trọng Chung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Thanh tra tỉnh

           Trong thời gian qua, công tác CCHC luôn được Thanh tra tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Bám sát kế hoạch của tỉnh, đơn vị đã ban hành các kế hoạch về CCHC; tiến hành rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh và tại Phòng Tiếp công dân. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức sắp xếp và phân công nhiệm vụ các phòng rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, tinh giản biên chế có hiệu quả, đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm.   Hằng năm, Thanh tra tỉnh đều ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. Đơn vị cũng triển khai, thực hiện cài đặt phần mềm chữ ký số cho các cá nhân được cấp phát chứng thư số và hướng dẫn ký số trên phầm mềm; sử dụng hệ thống phầm mềm quản lý văn bản đi đến của tỉnh và các phần mềm trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư… ; 100% công chức của đơn vị sử dụng thư điện tử của tỉnh trong trao đổi hoạt động công vụ…

           Qua kiểm tra tại Thanh tra tỉnh, Đoàn đề nghị đơn vị công khai địa chỉ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của công dân; tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng; tích cực sử dụng hệ thống phầm mềm quản lý văn bản đi đến; sớm xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC./.

Vũ Thị Vân

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao