Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2018 (21/03/2018)

            Ngày 06/3/2018, Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp gồm các cơ quan: Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thái nguyên, Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Tài chính; Sở Khoa học và công nghệ; Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo kế hoạch hoạt động và Quy chế hoạt động của Khối thi đua trong năm 2018. Trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu đăng ký thi đua, thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo công tác thi đua của khối, các tiêu chí bình xét, suy tôn. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Sở Nội vụ - Đơn vị khối trưởng sẽ tiếp thu và hoàn thiện trước khi ký kết giao ước thi đua./.

Nguyễn Ngọc Thiện

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao