Kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (21/07/2017)
Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch  UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đảm bảo việc tổng kết thi hành Luật Thanh tra đúng nội dung và báo cáo UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định (trước ngày 10/7/2017).

2. Giao Thanh tra tỉnh

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong quá trình thực hiện tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch; tham mưu xây dựng các nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết của tỉnh.

- Trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị và kết quả Hội nghị tổng kết, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét báo cáo Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/7/2017.

3. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm phản ánh, tuyên truyền công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết thi hành Luật Thanh tra; tình hình, kết quả thi hành Luật Thanh tra trên phạm vi toàn tỉnh.

(Đính kèm Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên)./.

Đỗ Đức Công

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao