Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018 (10/05/2018)

             Trong thời gian từ 07/5/2018 đến 12/5/2018, Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban CHQS thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Huấn luyện tự vệ năm 2018 cho cán bộ, công chức và người lao động cơ quan.

Trong thời gian 6 ngày, từ 07/5-12/5/2018, các học viên được trang bị nội dung, kiến thức gồm: Đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; các thao tác trong điều lệnh đội ngũ; bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn và dân quân tự vệ tham gia phòng, chống lụt bão, thiên tai…

Đội dân quân tự vệ Thanh tra tỉnh

Đó là những nội dung quan trọng giúp học viên củng cố, trang bị thêm những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, hệ thống các văn bản của Đảng về giáo dục quốc phòng -an ninh. Từ đó, giúp học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, tham mưu kịp thời với lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới./.

Bùi Trung Hiếu

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao