Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cề thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (31/12/2018)

        Sáng ngày 20/12/2018, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

         Tại điểm cầu tỉnh - Phòng họp tầng 7, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên có sự tham gia của Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng và cán bộ trực tiếp phụ trách tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại các Sở, ban, ngành của tỉnh. Đại diện Lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ), Phòng Quản lý Công nghệ thông tin (Sở Thông tin và truyền thông), Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ); Đại diện Lãnh đạo Phòng chuyên môn của Sở Tài chính tham mưu về Chỉ số Cải cách tài chính cộng; đại diện Lãnh đạo Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp tham mưu về Chỉ số cải cách thể chế.

         Nội dung tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2018 cho các phòng, ban, ngành, địa phương gồm các chuyên đề: Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC; Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

        Thông qua buổi tập huấn nhằm quán triệt việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Đồng thời trang bị kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước./.

Mã Thị Điệp

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao