Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (12/02/2020)

         Ngày 07/2/2020, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.

         Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh và Lãnh đạo, công chức phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh; Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông.

         Hội nghị nhằm quán triệt việc thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó tập trung vào chuẩn hoá chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia;

         Quán triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019.

         Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

         Kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Trung tâm báo cáo quốc gia sẽ được khai trương vào ngày 12/3/2020. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thành liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành các cấp, bảo đảm 100% văn bản điện tử gửi, nhận 4 cấp chính quyền, 80% các vụ, cục và tương đương xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tỷ lệ này là 60% đối với các sở, ngành thuộc tỉnh, 30% đối với các phòng, ban cấp huyện…; tiếp tục triển khai kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG; rà soát các chế độ báo cáo hiện nay, kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót để tiếp tục thực hiện việc chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Đồng thời xem xét đầu tư hạ tầng, thực hiện tốt công tác chuẩn hóa số liệu, dữ liệu báo cáo, nghiêm túc quán triệt các nghị định, hướng dẫn của Chính phủ tạo ra sự thống nhất chung; tăng cường tổ chức tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến hướng tới Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử./.

Mã Thị Điệp

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao