Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ (12/11/2019)

         Ngày 08/11/2019, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Dự Hội nghị có đại diện  Thanh tra Chính phủ, Lãnh đạo và cán bộ của Thanh tra 07 tỉnh trong Cụm thi đua.

Toàn cảnh Hội nghị

         Năm 2019, Thanh tra các tỉnh đã tham mưu cho UBND các tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các địa phương. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và đột xuất, kết quả cụ thể như sau:

         Công tác thanh tra: Thực hiện 5.486 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia... Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm về kinh tế 160,596 tỷ đồng và 34.171,8 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 419 tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ việc. Triển khai thanh tra chuyển đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

         Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thanh tra các tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung tham mưu thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         Năm 2019, các tỉnh đã tiếp 24.136 lượt công dân; tiếp nhận 20.541 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại 343/420 vụ việc, đạt 81,7%; giải quyết tố cáo 339/428 vụ việc, đạt 79,2%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo thu hồi về cho nhà nước 369,6 triệu đồng và 480m2 đất, xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng, trả lại quyền lợi cho công dân 184,932 triệu đồng, minh oan cho 51 tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính 50 trường hợp, chuyển cơ quan điều tra 04 vụ việc.

         Công tác phòng, chống tham nhũng: Thanh tra các đơn vị đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

         Tại hội nghị, các đơn vị đã tổ chức bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đề nghị tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ cho tập thể Thanh tra tỉnh Bắc Kạn. Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Thanh tra tỉnh Phú Thọ và Thanh tra tỉnh Yên Bái.

         Phát huy kết quả đạt được năm 2019, Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ đặt mục tiêu tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2020./.

Nguyễn Tiến Long

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao