Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp. (21/07/2017)

14h00 ngày 22/6/2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, Đồng chi Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017.

         

          Đến dự hội nghị có bà Chu Thị Hồng Yến - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo 10 cơ quan trong khối và các đồng chí làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan.

Với chức năng là các cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp việc cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị thành viên trong Khối đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động. 100% đơn vị thành viên triển khai, phát động phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, bám sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là các phong trào thi đua do tỉnh, ngành phát động. Các đơn vị trong Khối đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng điển hình mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cơ quan đơn vị, khen thưởng, kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, quan tâm lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền, nhân rộng.

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên trong Khối đã thảo luận và thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017. Trong đó, sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn cơ quan theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2017; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tổ chức và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước, đề ra các giải pháp đảm bảo sự quản lý, điều hành thống nhất, thông suốt nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Năng Khánh

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao