Giới thiệu chung (06/06/2015)

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Tên cơ quan: Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 19b, đường Nha trang, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0208 3752 165

Fax: : 0208 3752 165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

I LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

Đ/c Hà Văn Dương: Chánh Thanh tra

ĐTDĐ:

 0912 109 676

ĐTCQ:

0208 3857 508

Email:

Duonghv.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trịnh Đình Thể: Phó Chánh thanh tra

ĐTDĐ:

0913 007 404

ĐTCQ:

0208 3852 511

Email:

Thetd.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Cao Minh  Luận: Phó Chánh thanh tra

ĐTDĐ:

0913 654 711

ĐTCQ:

0208 3757 388

Email:

Luancm.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Văn Hậu:  Phó Chánh thanh tra

ĐTDĐ:

0912 108 219

ĐTCQ:

0208 3758 575

Email:

 Hautv.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Ngọc Thiện: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0912 551 508

ĐTCQ:

0208 3855 334

Email:

Thiennn.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Tiến Long: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0912 663 535

ĐTCQ:

 0208 3759 403

Email:

 Longnt.thanhtra@thainguyen.gov.vn

II LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn: Trưởng phòng Nghiệp vụ I

ĐTDĐ:

0945 018 033

ĐTCQ:

 0208. 3656 507

Email:

Anhtuan.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trương Văn Hoà: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I

ĐTDĐ:

0912 447 088

ĐTCQ:

 

Email:

Hoatv.thanh tra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Lê Tú Quyên: Trưởng Phòng Nghiệp vụ II

ĐTDĐ:

0985 806 227

ĐTCQ:

 

Email:

Quyenlt.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuyên:  Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ II

ĐTDĐ:

0912662829

ĐTCQ:

 

Email:

Tuyennn.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ngô Minh Đức: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ II

ĐTDĐ:

0912 700 882

ĐTCQ:

 

Email:

Ducnm.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Mã Quang Lĩnh:  Trưởng phòng Nghiệp vụ III

ĐTDĐ:

0912 452 016

ĐTCQ:

 

Email:

Linhmq.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đào Thị Thanh Ngọc: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III

ĐTDĐ:

0983 640 039

ĐTCQ:

0208 3755 123

Email:

 Ngocdtt.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Lương Thị Bích Huyên: Trưởng phòng Nghiệp vụ IV

ĐTDĐ:

0912 805 905

ĐTCQ:

0208 3657 522

Email:

Huyenltb.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Đình Thắng:Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ IV

ĐTDĐ:

0912 737 694

ĐTCQ:

 

Email:

Thangnd.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Trường Sơn: Trưởng phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng

ĐTDĐ:

0912 104 819

ĐTCQ:

0208 3653 959

Email:

Sonnt.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ngô Anh Tuấn: Phó Trưởng phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng

ĐTDĐ:

0961 842 888

ĐTCQ:

 

Email:

Tuanna.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà: Phó Trưởng phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng

ĐTDĐ:

0988 777 258

ĐTCQ:

 

Email:

Hanm.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Việt Hùng: Trưởng phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra

ĐTDĐ:

0987 615 323

ĐTCQ:

0208 3 752 299

Email:

Hungnv.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ngô Ngọc Hạnh: Phó Trưởng phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra

ĐTDĐ:

 0982 557 497

ĐTCQ:

 

Email:

Hanhnn.thanhtra@thainguyen.gov.vn

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao