Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ nhất năm 2018 (31/07/2018)

            Ngày 21/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 với chủ đề về tiếp cận thông tin.

          Quyền tiếp cận thông tin của công dân (được ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013) đã được cụ thể hóa tại Luật tiếp cận thông tin ban hành ngày 6/4/2016 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2018; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin ban hành ngày 23/01/2018 và sẽ chính thức có hiệu lực ngày 01/07/2018. Đây là một quyền cơ bản của người dân và bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân là điều kiện cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, làm tăng tính hiệu quả, minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; bảo đảm sự công bằng, dân chủ và tăng cường trách nhiệm của công dân; góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người.

          Nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, góp phần đưa nội dung luật đi vào cuộc sống, Bộ Tư pháp đã lựa chọn chủ đề pháp luật về tiếp cận thông tin để tổ chức cuộc thi.

          Cuộc thi được chính thức bắt đầu ngày 02/7/2018 và kết thúc ngày 02/8/2018.

   Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Công thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx./.

Nguyễn Năng Khánh

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao