Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 (10/05/2018)

          Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2018 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

          Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính  Quý I năm 2018 Thành tra tỉnh đã đạt được một số kết quả tiêu biểu như sau:

          - Trong Quý I/2018 Thanh tra tỉnh không nhận được hồ sơ  yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, không nhận được kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính.

          - Trong Quý I/2018 Thanh tra tỉnh đã làm tờ trình UBND tỉnh đề nghị bãi bỏ 01 thủ tục hành chính.

         Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong Quý I/2018 đã được lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chính trị trong xây dựng nền hành chính phục vụ, vì dân đồng thời phân công và giao nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị.

         Trong thời gian tới Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh trên cơ sở đó trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh được quy định trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân.

        Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung, trình tự giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh./.

Nguyễn Ngọc Thiện

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao