Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018 của Thanh tra tỉnh (11/10/2018)

           Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của cơ quan. Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã có Báo cáo số 552/BC-TTR về kết quả công tác cải cách hành chính định kỳ Quý III năm 2018.

          Trong quý III năm  2018 Cấp ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai và phổ biến kịp thời các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý; giáo dục phẩm chất và đạo đức chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

          Đặc biệt trong tháng 9 năm 2018, Thanh tra tỉnh đã được Sở Thông tin và truyền thông bàn giao 01 thiết bị chứng thư số cho cơ quan Thanh tra tỉnh và 20 thiết bị chứng thư số cho các cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Việc sử dụng chứng thư số, chữ ký là một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018, nhằm tăng cường khả năng xác thực của văn bản trong các giao dịch điện tử, từng bước hiện đại hóa hệ thống hành chính thay thế phương pháp trao đổi văn bản truyền thống.

          Phát huy những kết quả đạt được trong Quý III, trong Quý IV năm 2018, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về Công tác chỉ đạo điều hành; về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy…nhằm từng bước cải cách hành chính một một nền hành chính hiệu quả.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao