Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra (25/09/2019)

        Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 575/QĐ-TTCP công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra, gồm 05 thủ tục:

        1. Thủ tục tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ;

        2. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể;

        3. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân;

        4. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể;

        5. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể.

        Xem chi tiết nội dung của từng thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra tại đây./.

Hà Văn Dương

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao