Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng (28/02/2019)

          Chỉ thị 28-CT/TW về việc nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được Ban chấp hành Trung ương ban hành ngày 21/01/2019.

          Để nâng cao chất lượng Đảng viên và công tác kết nạp Đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

          - Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với Đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Đảng viên; bảo vệ những Đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực;

          - Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho Đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những Đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt Đảng và công tác theo đúng quy định;

          - Cấp ủy Đảng bộ cơ sở và cấp ủy có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng, cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi Đảng viên được chuyển đến...

Nguyễn Tiến Long

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao