Cải cách hành chính Quý I (10/05/2018)

        Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 29/11/2017. Thanh tra tỉnh đã gửi Sở Nội vụ vụ Báo cáo số 127/BC-TTR về kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2018 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

         Thanh tra tỉnh xác định CCHC tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Thanh tra tỉnh để tăng cường lực lượng công chức. Đề xuất, kiến nghị cấp trên điều chỉnh, bổ sung hợp lý theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cơ quan; đưa nội dung; kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

         Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền CCHC cũng được Thanh tra tỉnh quan tâm nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, người lao động. Gắn việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

        Trong Quý I năm 2018, công tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, ngươi lao động; hiện đại hóa hành chính…

         Phát huy những kết quả đạt được trong Quý I, trong Quý II năm 2018, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về Công tác chỉ đạo điều hành; về Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy…nhằm từng bước cải cách hành chính một một nền hành chính hiệu quả./.

Mã Thị Điệp

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao