Cách chức cán bộ để người tố cáo bị trả thù đến thương tật trên 61% (22/05/2019)

           Ngày 10/4/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố năm 2018.

           Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là:

           1. Quy định chi tiết các chương, điều, khoản sau đây của Luật Tố cáo:

           - Điều 30 về thời hạn giải quyết tố cáo;

           - Điều 33 về rút tố cáo;

           - Khoản 5 Điều 38 về giải quyết tố cáo đối với trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết;

           - Điều 40 về công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

           - Chương VI về bảo vệ người tố cáo.

           2. Các biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, bao gồm:

           - Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo;

           - Xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến;

           - Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm.

          Điểm mới nhất trong các quy định tố cáo từ trước đến nay quy định tại Nghị định này là quy định xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tại Điều 22. Theo đó, Nghị định này quy định cụ thể 03 hình thức xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo đó là khiển trách, cảnh cáo và cách chức.

           Riêng đối với hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức thì áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Cố ý không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật gây mất ổn định an ninh, trật tự xã hội; Cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu, làm mất hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc; bao che cho người bị tố cáo gây mất ổn định an ninh, trật tự xã hội.

           Đặc biệt, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với người tố cáo làm người tố cáo bị trả thù, trù dập dẫn đến thương tật hoặc tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc bị chết sẽ bị cách chức.

          Trong nội dung Điều 3 Nghị định này còn đưa ra các tiêu chí xác định vụ việc tố cáo phức tạp là các vụ việc có 01 trong các tiêu chí sau:

          - Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên;

          - Tố cáo có từ 02 nội dung phải xác minh trở lên;

          - Có nhiều người cùng tố cáo về một nội dung hoặc tố cáo có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người;

          - Nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức;

          - Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo còn ý kiến khác nhau;

          - Có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

          - Tố cáo có yếu tố nước ngoài: Người tố cáo ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài; hành vi bị tố cáo xảy ra ở nước ngoài; nội dung tố cáo phải xác minh ở nước ngoài;

          Riêng vụ việc đặc biệt phức tạp là vụ việc có từ 02 tiêu chí trở lên được quy định ở trên.

          Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/05/2019.

          Văn bản này hướng dẫn cho Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14 và làm hết hiệu lực Nghị định 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

          Xem chi tiết Nghị định 31/2019/NĐ-CP tại đây./.

Hà Văn Dương

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao