Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5954/BNV-TCCB ngày 05/12/2018 về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. (31/12/2018)

         Ngày 05/12/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5954/BNV-TCCB ngày 05/12/2018 về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ ngày 3/12/2018, trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện./.

Nguyễn Ngọc Thiện

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao