Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (22/10/2019)

         Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị, đã ký Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

          Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

          1. Quy định này quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

          2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cán bộ.

          Chi tiết toàn văn bản tại đây.

Hà Văn Dương

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao