Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 (31/07/2018)

           Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 29/11/2017. Thanh tra tỉnh đã gửi Sở Nội vụ vụ Báo cáo về kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2018 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

           Thanh tra tỉnh xác định CCHC tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Thanh tra tỉnh để tăng cường lực lượng công chức. Đề xuất, kiến nghị cấp trên điều chỉnh, bổ sung hợp lý theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cơ quan; đưa nội dung; kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.
           Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, ngươi lao động; hiện đại hóa hành chính…Đặc biệt Thanh tra tỉnh đã cử 03 đồng chí đi học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Thanh tra viên chính, tổ chức thực hiện thu hồi, cấp phát thẻ Thanh tra cho 07 đồng chí.

           Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng cuối năm 2018, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về Công tác chỉ đạo điều hành; về cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy…nhằm từng bước cải cách hành chính một một nền hành chính hiệu quả./.

Mã Thị Điệp

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao