Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2017 (23/08/2017)

Hướng tới 72 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2017). Thanh tra tỉnh thông báo đến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ các quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” tiến hành rà soát, lập hồ sơ, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan Thanh tra Nhà nước; các cá nhân có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị xét tặng gồm:

1. Công văn đề nghị tặng Kỷ niệm chương;

2. Danh sách trích ngang đề nghị tặng Kỷ niệm chương (Mẫu số 01 - Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017);

3. Bản tóm tắt quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu số 02 - Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017).

4. Bản sao các Quyết định khen thưởng và hồ sơ liên quan có xác nhận của cơ quan quản lý (nếu có) đối với các trường hợp được ưu tiên xét tặng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 27/8/2017./.

Biểu mẫu đính kèm 

  Nguyễn Tiến Long

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao