Đại hội Công đoàn Thanh tra tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2023 (02/12/2019)

         Ngày 25/11/2019, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023, nhằm tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2015-2019, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Tới dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh cùng toàn thể công đoàn viên Thanh tra tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

         Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, tính đến thời điểm hiện tại, Công đoàn Thanh tra tỉnh có tổng số 43 đoàn viên. Điều kiện làm việc của công chức và người lao động cơ bản được đảm bảo; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc luôn được lãnh đạo cơ quan quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn viên Công đoàn đầy đủ các chế độ theo quy định.

         Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ và Công đoàn cấp trên, đặc biệt sự đoàn kết, thống nhất của các đồng chí Công đoàn viên nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt so với nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2019.

         Phát huy và kế thừa những thành tự đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2019, Công đoàn Thanh tra tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, để đạt được các mục tiêu đã đề ra Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ 2019-2023 cần phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ công chức và người lao động vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tiếp tục nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp của đội ngũ đoàn viên Công đoàn; phấn đấu 100% công chức và người lao động được tham gia nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chương trình công tác; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời./.

Nguyễn Tiến Long

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao