Đại hội chi bộ phòng Nghiệp vụ 1 lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2020. (04/10/2017)

          Ngày 30/9/2017, Chi bộ phòng Nghiệp vụ 1 trực thuộc đảng bộ Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017