Hội thảo tổ chức thi hành các quy định về tội phạm môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 12/9/2018, Tại Sở Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo thực trạng tổ chức thi hành các quy định về tội phạm môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chào cờ tháng 9 năm 2018

Đúng 7 giờ 00 phút, ngày 10/9/2018 (Thứ 2), Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chào cờ theo quy định.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

Tập huấn quản lý, duy trì và cập nhật thủ tục hành chính mức độ 1,2 trên cổng dịch công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên

Ngày 23/8/2018, Sở Thông tin truyền thông đã tổ chức lớp Tập huấn Quản lý, duy trì và cập nhật thủ tục hành chính mức độ 1,2 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên.

Chào cờ tháng 8 năm 2018

Đúng 7 giờ 00 phút, ngày 06/8/2018 (Thứ 2), Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chào cờ theo quy định.

Loading the player...
Title
Loading the player...
Title
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao